Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Aby przeprowadzić analizę SWOT, należy wziąć pod uwagę cztery czynniki: siły, słabości, szanse i zagrożenia.

Siły i słabości są wewnętrznymi czynnikami, które mogą wpłynąć na sukces lub porażkę przedsięwzięcia.

Szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na wyniki przedsięwzięcia.

Przykładowa analiza SWOT wygląda tak:

Siły:

-Mocna marka

-Dobra opinia

-Wysoki budżet

-Wykwalifikowany zespół

Słabości:

-Niska jakość produktów

-Niewielki zasięg

-Niskie wyniki sprzedaży

Szanse:

-Rozszerzenie działalności

-Wejście na nowe rynki

-Rozwój nowych produktów

Zagrożenia:

-Konkurencja

-Zmiany w otoczeniu prawnym

-Ograniczenia budżetowe

Oczywiście nie można zapomnieć o analizie ekonomicznej, która powinna zawierać  określenie celu, prognozę przychodów i kosztów, a także analizę ryzyka. Skąd wziąć takie dane?

Z internetu, książek, gazet, raportów, a także od innych osób, które mogą się na coś zdać. Warto również skorzystać z usług profesjonalistów  (takich jak doradcy, księgowi, prawnicy itp.), Którzy mogą pomóc w przeprowadzeniu analizy. Czasami może coś wydawać się genialnym pomysłem, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć, że to się nie uda, a koszty przekroczą korzyści.

Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić analizy ekonomiczne, aby upewnić się, że pomysł się opłaca.

Czy zawsze trzeba zrobić analizę SWOT?

Nie, analiza SWOT nie jest wymagana w każdym przypadku. Czasami można po prostu zaufać swojemu instynktowi i podjąć ryzyko. Jednak jeśli chcesz mieć pewność, że podejmujesz dobrą decyzję, warto przeprowadzić analizę SWOT.

W ten sposób można lepiej zrozumieć sytuację i lepiej przygotować się do ewentualnych problemów.

Jeśli nie chcecie robić analizy SWOT, alternatywą jest  analiza PEST, która polega na  zidentyfikowaniu czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, które mogą wpłynąć na działalność. Oczywiście jest to trudne zadanie  i wymaga wiedzy i doświadczenia, ale można skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy  pomogą Ci przeprowadzić taką analizę.

O czym jeszcze pamiętać otwierając firmę?

Otwierając własną firmę, należy pamiętać o wielu rzeczach. Po pierwsze, należy dokładnie przemyśleć pomysł, który chce się realizować. Należy także rozważyć, czy ma się odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby to zrobić. Warto także zebrać jak najwięcej informacji na temat branży, w której chce się działać. Należy także rozważyć aspekt ekonomiczny i zastanowić się, czy pomysł się opłaca. Wreszcie, warto poradzić się profesjonalistów (takich jak doradcy, księgowi, prawnicy itp.), Którzy mogą pomóc w przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i/lub przeprowadzeniu analizy SWOT.