Polecamy

  • Pluton jest zaliczany do planet karłowatych Układu Słonecznego. Odkrycie tego ciała niebieskiego nastąpiło w 1930 roku przez astronoma C…

  • Grawitacja jest to zjawisko, które również bardzo często pojawia się pod nazwą ciążenia powszechnego. Jest to jedno z oddziaływań, które…

  • Prawo Coulomba jest zaliczane do jednych z podstawowych praw z dziedziny fizyki, które traktuje o sile oddziaływania elektrostatycznego …

Wiatr Słoneczny

Wiatr Słoneczny składa się z cząstek o dużej energii które pierwotnie wypływają z gwiazdy Słońca. Cząstki te to protony jak i elektrony. W spokojnej fazie wiatru, energia protonów jest równa 0,5 keV, natomiast w czasie rozbłysków zwiększa się ona do 1 GeV. Wiatr Słoneczny na samym Słońcu wieje z różną prędkością. W obrębie równika zwykle wieje on słabiej, zaś na obszarach heliograficznych biegunów jest ona dwa razy większa. Prędkość wiatru Słonecznego również zmniejsza się wraz ze wzrostem aktywności Słonecznej. Pole magnetyczne samego Słońca w zasadniczy sposób wpływa na ruch cząstek, deformując ich ruch. Na ową deformację wpływ mają również wiatry z innych gwiazd. Wiatr słoneczny stoi u podłoża przyczyna dzięki której następuje odkształcenie magnetosfery planety – Ziemi. Również wydzielanie się obłoków plazmy w czasie rozbłysków powoduje występowanie burz magnetycznych. Średnia prędkość wiatru słonecznego wynosi 450 km/s, natomiast jego szybkość przy Ziemi mieści się w granicach 200 –899 km/s. Wiatr słoneczny obfituje w podobną czy wręcz taką samą ilość jonów jak ta która występuje w koronie słonecznej. Owa korona słoneczna jest określana jako ta część atmosfery słonecznej która występuje z najbardziej zewnętrznej części. Korona słoneczna może się rozciągać miliony kilometrów od samej gwiazdy. Jej obecność uwidacznia się dopiero przy zjawisku całkowitego zaćmienia Słońca. Wiatr słoneczny jest sprawcą występowania na biegunach zórz polarnych. Bardzo ciekawym wydaje się fakt dotyczący natury wiatru słonecznego. Otóż cząstki które wydostają się na zewnątrz korony słonecznej dzielą się na dwa strumienie o przeciwnych ładunkach elektrycznych. Dzieje się tak skutek odpychania od siebie różnoimiennie naładowanych jonów oraz przyciąganiu się jednoimienne naładowanych jonów. Strumienie te są usytuowane po przeciwnych stronach Słońca. Im dalej od Słońca tym właściwości wiatru słonecznego maleją. Dzieje się tak z prędkością radialną, polem magnetycznym i ładunkiem elektrycznym cząstek materii. Wiatr słoneczny w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie Ziemi. Po pierwsze wiatr słoneczny deformuje kształt pola magnetycznego. W wyniku jego działania pole magnetyczne Ziemi przestaje mieć charakter dipolowy a wytwarzane jest tak zwany warkocz pola w kierunku przeciwnym do umiejscowienia Słońca względem Ziemi. Poza tym bardzo charakterystycznym działaniem wiatru słonecznego w obrębie Ziemi jest powstawanie zórz polarnych szczególnie dobrze widocznych w wyższych szerokościach geograficznych. Kolejnym działaniem Słońca na Ziemię a w konsekwencji wiatru słonecznego na ziemię są wyrzuty cząstek związane z rozbłyskami na Słońcu. Dzieje się tak na skutek różnicy natężeń cząstek emitowanych z powierzchni Słońca. Mimo że Ziemia broni się przed oddziaływaniem wiatru słonecznego polem magnetycznym to niektóre cząstki przenikają przez nią mając wpływ, według niektórych naukowców na pogodą a nawet na samopoczucie ludzi. Istnieją również hipotezy mówiące o wpływie tego oddziaływania na ilość zawałów serca.