Polecamy

  • Tęcza jest to jedno ze zjawisk optycznych oraz meteorologicznych, które najprościej opisując występuje w przyrodzie w postaci bardzo spe…

  • Mars jest czwartą w kolejności planetą oddalaną od Słońca, ( gwiazdy wokół której krąży) w Układzie Słonecznym. Cechą która go wyróżnia …

  •  Zasada minimum energii potencjalnej jest to zasada wedłóg, której różne układy fizyczne występujące w przyrodzie, dążą do uzyskania st…

Prawa Gustava Roberta Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff jest to fizyk pochodzenia niemieckiego. Urodzony został w roku 1824, a dokładniej 12 marca w Królewcu, natomiast zmarł w roku 1887, a dokładniej 17 października w Berlinie. Jak już wcześniej wspomniano był to naukowiec z kategorii fizyki, a więc znaczną większość swojej działalności naukowej poświęcił przede wszystkim prowadzeniu badań nad zjawiskami elektrycznymi, elektromechanicznymi, cieplnymi, optycznymi. Jest również badaczem zjawisk, które odnoszą się, co do sprężystości ciał stałych, ale również badał pływy cieczy. Warto również dodać, iż jest on jednym z twórców podstaw fizyki matematycznej. Jego właśnie uznaje się za twórcę prawa Kirchhoffa. Prawo to do dzisiaj pozostaje podstawowym prawem odnoszącym się do przepływu prądu stałego w różnych obwodach, jak i również prawo promieniowania temperaturowego. W pewnym okresie działalności naukowej współpracował z Robertem Bunsonem, a ich praca zakończyła się opracowaniem metody analizy spektralnej, czyli inaczej mówiąc opracowali spektroskopię. Jest to metoda, dzięki której współpracujący naukowcy odkryli w latach późniejszych dwa nowe nie znane do tej pory pierwiastki, a mianowicie rubid oraz cez. Warto również dodać, iż jego praca naukowa zawsze powiązana była z bardzo znamienitymi oraz sławnymi placówkami, jak między innymi Gustav Robert Kirchhoff był członkiem Berlińskiej, Paryskiej oraz Petersburskiej Akademii nauk. W latach 1850 do 1854 był on profesorem fizyki, wykładającym na uniwersytecie we Wrocławiu, następnie w latach 1854 do 1875 wykładał w Heidelbergu, a do roku, 1876 czyli do roku swojej śmierci był on fizykiem pracującym na uniwersytecie w Berlinie. Najważniejszym i najbardziej sławnym prawem, jakiego twórcą jest Gustav Robert Kirchhoff jest noszące jego nazwisko Pierwsze Prawo Kirchhoffa, które odnosi się w sposób bezpośredni do przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego. Jest to prawo sformowane w roku 1845, a wynika ono jak się okazuje z zasady zachowania ładunku, czyli inaczej mówiąc równania ciągłości. Kiedy połączymy je z drugim prawem Kirchhoffa, możemy wtedy określić wartości oraz kierunki prądów płynących w obwodach elektrycznych. Pierwsze prawo sformowane w roku 1845. Drugie prawo Kirchhoffa jest również określane mianem prawa napięciowego. Odnosi się ono z kolei do bilansu napięć, jakie są zamknięte w obwodach elektrycznych prądu stałego. Prawo również nosi nazwisko swojego twórcy, co w gruncie rzeczy było bardzo popularną formą nazewnictwa w tamtych czasach.