Polecamy

  • Maria Skłodowska-Curie jest to bardzo znana osoba w środowisku naukowców fizyki. Maria urodziła się w Warszawie w roku 1867 dokładnie 7 …

  •  Efekt Meissnera jest to zjawisko, które określa się również mianem zjawiska Meissnera-Ochsenfelda. Jest to zjawisko, które polega w gr…

  • Do planet skalistych Układu Słonecznego należą pierwsze cztery planety licząc od Słońca. Są nimi. Merkury, Wenus, Ziemia oraz Mars. Nazw…

Broń jądrowa

Broń jądrowa to w gruncie rzeczy rodzaje broni o przeznaczeniu rażenia masowego, która wykorzystuje w swoim wnętrzu energię jądrową, która wydzielana jest podczas reakcji łańcuchowych, polegających na rozszczepieniu jąder pierwiastków ciężkich, jak uranu czy plutonu. Może też działać na zasadzie reakcji termojądrowej w oparciu o syntezę lekkich pierwiastków wydobywanych z wodoru, czyli przykładem może być bomba wodorowa, której siła wybuchu wielokrotnie przewyższa siłę wybuchu broni atomowej. Produkowanie tej broni zrodziło ideę oraz przekonanie, iż istnieje możliwość pokonania określonego przeciwnika bez konieczności posiadania ogromnych wojsk. Do zadania bardzo wielkich strat, oraz wybuchów obejmujących bardzo wielkich obszarów wystarczy jeden samolot wyposażony w odpowiedni pocisk artyleryjski. Dzięki postępowi techniki udało się wyprodukować bezzałogowe rakiety posiadające atomowe głowice bojowe, co dodatkowo zwiększyło skuteczność tego rodzaju broni. Rażenie broni wykonanej w tej technologii składa się z kilku bardzo ważnych czynników, a mianowicie z fali uderzeniowej, promieniowania przenikliwego, promieniowania cieplnego, skażenia promieniotwórczego oraz impulsu elektromagnetycznego. Jeżeli spróbujemy zobrazować siłę rażenia, to jest ona o wiele większa niż w przypadku znanych do tej pory materiałów wybuchowych. Odpowiednio wielkie bomby są w stanie zniszczyć całe miasta, jak miało to miejsce podczas drugiej wojny światowej, gdzie użyto je na miastach Hirozima oraz Nagasaki. Od tamtej pory broń atomowa została użyta około dwóch tysięcy razy, ale warto dodać, iż wyłącznie w celach testowych. Próby te były przeprowadzane przez dziesięć państw, a wiec USA, Wielką Brytanię, Związek Radziecki, Chiny, Indie, Francje, Pakistan oraz RPA łącznie z Izraelem. Są to państwa, które w dalszym ciągu pozostają mocarstwami nuklearnymi. Dodatkowo Korea Północna ogłosiła, iż posiada ładunki nuklearne, czego potwierdzeniem miało być próbne zdetonowanie ładunku w 2006 roku, 9 października. Wybuch miał miejsce w specjalnie do tego celu przygotowanej kopalni w prowincji Hamgyong. Jednak jak wynika z analiz ekspertów, Korea Północna potrzebuje jeszcze około dziesięciu lat, aby zlikwidować problemy techniczne oraz dorównać pozostałym państwom dysponującym tą technologią. Podejrzewa się również Ukrainę o posiadanie ładunków atomowych oraz Iran, jednak są to jak na razie spekulacje nie popartymi żadnymi dowodami. Ciekawym faktem jest również to, iż jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego również na terenie Polski znajdowały się ładunki atomowe.