Polecamy

  • tusz do rzęs  W 1859 roku Darwin opublikował książkę „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego", która odniosła natychmiastowy sukces, lecz s…

  • Pojęcie wszechświatu jest bardzo popularne w ostatnich czasach. Obejmuje ono bardzo szerokie spektrum pojmowanych przez nas zjawisk najc…

  • http://kurso.com.pl/SEP-G1-G2-G3 Prawo Archimedesa należy do jednych z podstawowych praw zaliczanych do rodziny praw hydro oraz aerostatyki. Prawo odnosi się ściśle do s…

Fizyka

Fizyka jest to nauka, która swoją nazwę zaczerpnęła z języka greckiego physis, a w tłumaczeniu na język polski oznacza naturę. Jest to nauka o przyrodzie o bardzo szerokim spektrum pojmowania tego słowa. Naukowcy, którzy zajmują się tym przedmiotem mają za zadanie badanie przeróżnych właściwości, przemian materii oraz energii czy oddziaływania między nimi. Aby opisać określone zjawisko fizyczne należy wykorzystać wielkości fizyczne, które stworzone są oraz wyrażane za pomocą pojęć matematycznych. Można do nich zaliczyć przede wszystkim liczby, wektory oraz tensory. Fizycy, którzy podejmują się tworzenia hipotez oraz teorii fizyki, budują relacje między poszczególnymi wielkościami fizycznymi. Omawiając pojęcie fizyki należy pamiętać, iż jest ona ściśle związana z innymi naukami przyrodniczymi, a najbardziej z chemią, która jest nauką o cząsteczkach oraz związkach chemicznych, które można znaleźć w bardzo licznej postaci w naszym środowisku. Naukowcy, którzy zajmują się pracą chemiczną określają się mianem chemików i bardzo często bywa, iż przyjmują oni teorie pochodzące z fizyki, które dotyczą cząsteczek oraz związków, jakie najczęściej pomiędzy nimi zachodzą, a w szczególności w przypadku mechaniki kwantowej oraz termodynamiki. Dzięki wykorzystaniu pojęć oraz praw pochodzących z fizyki, chemicy są w stanie tworzyć teorie z własnej dziedziny badań. Fizyka jest to bardzo szczególna a za razem specyficzna nauka wliczana w poczet nauk przyrodniczych, ponieważ jak się okazuje wyjaśnia ona bardzo wiele podstawowych i często spotykanych zależności, jakie obowiązują w przyrodzie. Warto również wspomnieć, iż badania fizyczne różnią się zdecydowanie od innych nauk, ponieważ podzielone są one na dwa rodzaje, a mianowicie na badania teoretyczne oraz doświadczalne. Utarło się tak, iż już pod początków wieku XX fizycy specjalizują się w jednej z nich, a więc albo w fizyce teoretycznej lub w fizyce doświadczalnej. Co dziwne bardzo mało fizyków stara się poświęcić obu tym rodzajom, a za razem odnoście znaczące sukcesy. Warto również nadmienić, iż bardzo wielka część znanych oraz utalentowanych teoretyków to grupa specjalizująca się w chemii oraz biologii, a często z bardzo wielką skutecznością potrafią pracować eksperymentalnie. Ogólnie ujmując praca fizyków teoretycznych polega głównie na rozbudowaniu teorii, dzięki którym następnie można rozumieć oraz opisywać wyniki doświadczeń fizycznych, natomiast fizycy doświadczalni o wiele częściej wykonują eksperymenty oraz wywołują nowe zjawiska, aby sprawdzić czy powstałe teorie są słuszne.